BORANG PERMOHONAN RESIDEN & TRANSIT (PELAJAR)

MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR

  • Transit hanya maksimum sebanyak 6 hari sahaja.Jika lebih dari 6 hari, sila kemukakan permohonan melalui e-mel dan sertakan dokumen berkaitan selepas mendapat maklum balas dari pihak Dewan Malaysia Australia.
  • SETERUSNYA 1 / 5
 

MAKLUMAT PENGINAPAN

  • En. Mohammed Khidzairy Zainal Abidin Tel: +612 9327 7565/7596 ext. 113 Fax: +612 9363 1257 E-mail: azziyadi@ema.org.au
  • En Abdul Hadi Mustaffa Tel.: (08) 9225 7055 Fax: (08) 9225 7099 / 7533 E-mail: admin.emap@ema.org.au
  • En. Mohammad Azziyadi Ismail Tel: +612 9327 7565/7596 ext. 110 Fax: +612 9363 1257 E-mail: azziyadi@ema.org.au
  • SETERUSNYA 2 / 5
 

MAKLUMAT WARIS JIKA BERLAKU KECEMASAN

  • SETERUSNYA 3 / 5
 

MAKLUMAT TAMBAHAN PERMOHONAN

  • SETERUSNYA 4 / 5
 

PENGAKUAN

 

Verification

  • 5 / 5